Blå-plakett_blå-skilt-i-hele-landet.jpg
 

- De blå skiltene forteller om en betydningsfull person,

en historisk begivenhet eller en bygning -