Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en bygning.

Prosessen

 

Hvem kan bestille

Vi samarbeider med og mottar bestillinger fra kommuner, Fortidsminneforeningens avdelinger, byselskap, historielag, velforeninger, kystlag med flere. Er du privatperson, anbefaler vi at du tar kontakt med ditt lokale historielag eller kulturetaten i kommunen før du sender din bestilling.          

For blå skilt i Oslo se: www.oslobyesvel.no

 

 

Hva kan skiltes

Den enkelte kommune, lag eller forening bestemmer selv hvilke verdige personer, hendelser eller bygninger de mener fortjener et skilt. Blå skilt i Norge gir råd ved behov.

 

 

Kvalitetsikring

Vi samarbeider med dere for å kvalitetssikre teksten i forhold til innhold og skiltenes grammatikalske kortform. Under finner du noen tips i forhold til innhold og format.

 
 

Teksttips

Et kulturhistorisk skilt skal fortelle historien der den hendte i kortform. Teksten skal gi en kort og konsis informasjon om det som er overskriften på skiltet. Det må også gjerne skape nysgjerrighet og interesse for å søke mer informasjon om temaet. I vårt bildegalleri ser du eksempler på flere skilt. Kikk gjerne på disse for inspirasjon til hvordan du kan utforme tekst. 

Teksten trenger ikke å være perfekt når dere sender inn til oss. Deres viktigste oppgave er å påse at opplysningene i teksten er korrekte. Vi bistår med redigering og utveksling av skiltutkast frem til dere er fornøyd med resultatet.

 • Husk alltid hva det er som skiltes – det er lett å komme inn på sidespor og ta med andre spennende ting som ikke er relevant for den/det du skilter.

 • Unngå å ta med opplysninger som lett kan endres over tid. Skiltet vil mest sannsynlig overleve oss og andre etter oss.

 • Tekstlengde på 100 til 220 tegn, inkludert mellomrom.

 • Ingen tegnsetting (komma, punktum og lignende) – bruk ny linje for å skille opplysninger.

 • Vær så presis som mulig med årstall, unngå bruk av ”ca.”

 • Skiltes et bygg bør hovedarkitekt alltid være med.

 • Er bygget fredet, er det fint å få det med, inkludert året for fredning.

 

 

Størrelse

Skiltene kommer i to størrelser
(bredde x høyde). 

46,5 cm x 40,8 cm
36, 0 cm x 31,7 cm

Med tanke på mengde innhold og lesbarhet, anbefales den største størrelsen. Den mindre størrelsen anbefales brukt på mindre bygg/objekter eller når man skilter flere bygg/objekter som ligger nær hverandre.

 

 

Priser

Skiltene er priset ut fra hvor mange skilt man setter i samme bestilling. Det er samme pris uavhengig av skiltstørrelsen man velger.

bestillinger før 20.desember 2019

 • 1 eller 2 skilt: kr 7500 per skilt

 • 3 eller 4 skilt: kr 6500 per skilt

 • 5 eller flere skilt: kr 5500 per skilt

bestillinger Fra 1. januar 2020

 • 1 til 4 skilt: kr 7500 per skilt

 • 5 eller flere skilt: kr 6250 per skilt

Det tilkommer 25 % merverdiavgift. Prisene inkluderer foruten selve produksjonen, hjelp til tekstutforming og redigering, utforming av skiltutkast, administrasjon samt frakt fram til adresse.

 

 

Montering

Formålet med skiltet er å formidle historie til allmenheten. Det bør derfor være montert på en slik måte at det lett kan ses og leses av forbipasserende uten å måtte gå inn på privat område. 

Monter skiltet i en slik høyde at en voksen person ikke kan nå det ved å rekke opp hånden. Unngå montering på porter og gjerder, steder hvor det er lett å skade skiltet. Dette for å hindre tyveri og hærværk.

Når skiltet er montert oppfordrer vi dere til å ta et bilde og sende det til blaaskilt@oslobyesvel.no slik at vi kan legge det i vårt galleri

 

 

Levering

Leveringstiden er per tiden på 4 - 6 uker fra siste skiltutkast er godkjent av bestiller. Skiltene sendes dere per post mens faktura sendes per e-post.