Kulturhistorie i kortform

Bak Blå skilt i Norge står Selskabet for Oslo Byes Vel (etablert 1811) som startet arbeidet med blå skilt på slutten av 1980-tallet. Formålet er å fortelle kulturhistorie i kortform der det faktisk skjedde. 


 

Blå skilt i hele landet

Kort tid etter at de blå skiltene kom opp i Oslo i 1992 mottok vi de første forespørslene fra steder utenfor Oslo. Siden den gang har vi arbeidet med kommuner, foreninger og lag over hele landet med å skilte norsk kulturhistorie. I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 samarbeidet vi med Riksantikvaren og Riksarkivet om å skilte over 300 valgkirker fra 1814 med blå skilt. Helseforetaket Sykehusbygg, som forvalter kulturarven i helsesektoren, bruker blå skilt til sine vernede bygg. Etter hvert er det kommer opp blå skilt i alle landsdeler.

 

 

Design av høy kvalitet

Den tekniske kvaliteten på skiltene er høy. De er presset i jern og brennes i flere prosesser med koboltblå og hvit emalje. Slike skilt har stor slitasjeevne under alle værforhold.

 

 

Bestemt & unikt typesnitt

Skiltformen, sammen med den koboltblå emaljen og hvit tekst i et bestemt typesnitt, er et innarbeidet designprodukt som ikke kan kopieres av andre. Ingen kan utvirke et slikt skilt til private eller kommersielle formål.