Priser

Skiltene er priset ut fra hvor mange skilt man setter i samme bestilling. Det er samme pris uavhengig av skiltstørrelsen man velger.

bestillinger før 20.desember 2019

  • 1 eller 2 skilt: kr 7500 per skilt

  • 3 eller 4 skilt: kr 6500 per skilt

  • 5 eller flere skilt: kr 5500 per skilt

bestillinger Fra 1. januar 2020

  • 1 til 4 skilt: kr 7500 per skilt

  • 5 eller flere skilt: kr 6250 per skilt

Det tilkommer 25 % merverdiavgift. Prisene inkluderer foruten selve produksjonen, hjelp til tekstutforming og redigering, utforming av skiltutkast, administrasjon samt frakt fram til adresse.

Les mer om prosessen og innhold

 

BESTILLING AV SKILT

 
Vi kan også utstede EHF faktura
Skriv inn her eller send Wordfil til post@blaaskilt.no