Priser

Skiltene er priset ut fra hvor mange skilt man setter i samme bestilling. Det er samme pris uavhengig av størrelsen man velger.

1 eller 2 skilt: kr 7500 per skilt
3 eller 4 skilt: kr 6500 per skilt
5 eller flere skilt: kr 5500 per skilt

Det tilkommer 25 % merverdiavgift. Prisene inkluderer foruten selve produksjonen, hjelp til tekstutforming og redigering, utforming av skiltutkast, administrasjon samt frakt fram til adressen.

Les mer om prosessen og innhold

 

BESTILLING AV SKILT

 
Vi kan også utstede EHF faktura
Skriv inn her eller send Wordfil til post@blaaskilt.no