Blå-plakett_blå-skilt-i-hele-landet.jpg
 

DE BLÅ SKILT – Kriterier for skilting

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en bygning. 

 

ProsessEn frem til blå skilt

 

Hvem kan bestille

Vi samarbeider med og mottar bestillinger fra kommuner, byselskap, historielag, Fortidsminneforeningens avdelinger, velforeninger, kystlag med flere. Er du privatperson, anbefaler vi at du tar kontakt med ditt lokale historielag eller kulturetaten i kommunen før du sender din bestilling. 

Les mer om prosessen

 

 

Pris

Skiltene er priset ut fra hvor mange skilt man setter i samme bestilling. Det er samme pris uavhengig av størrelsen man velger.

1 eller 2 skilt: kr 7500 per skilt
3 eller 4 skilt: kr 6500 per skilt
5 eller flere skilt: kr 5500 per skilt

Det tilkommer 25 % merverdiavgift.

Les mer om innhold og format

 

 

Levering

Leveringstiden er for tiden på 4 - 6 uker fra siste skiltutkast er godkjent av bestiller. Skiltene sendes dere per post mens faktura sendes per e-post.

Les mer

 
 
 

Priser

Skiltene er priset ut fra hvor mange skilt man setter i samme bestilling. Det er samme pris uavhengig av størrelsen man velger.

1 eller 2 skilt: kr 7500 per skilt
3 eller 4 skilt: kr 6500 per skilt
5 eller flere skilt: kr 5500 per skilt

Det tilkommer 25 % merverdiavgift. Prisene inkluderer foruten selve produksjonen, hjelp til tekstutforming og redigering, utforming av skiltutkast, samt frakt fram til adresse og administrasjon.

Les mer om prosessen og innhold

 

BESTILLING AV SKILT

 
 

Kulturhistorie i kortform

Selskabet for Oslo Byes Vel (etablert 1811) startet arbeidet med blå skilt på slutten av 1980-tallet. Formålet er å fortelle kulturhistorie i kortform der det faktisk skjedde. 


 

Blå skilt i hele landet

Vi har i denne perioden arbeidet med kommuner, foreninger og lag over hele landet med å skilte norsk kulturhistorie. I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 samarbeidet vi med Riksantikvaren og Riksarkivet om å skilte over 300 valgkirker fra 1814 med blå skilt. Helseforetaket Sykehusbygg, som forvalter kulturarven i helsesektoren, bruker blå skilt til sine vernede bygg. Etter hvert er det kommer opp blå skilt i alle landsdeler.

 

 

Design av høy kvalitet

Den tekniske kvaliteten på skiltene er høy. De er presset i jern og brennes i flere prosesser med koboltblå og hvit emalje. Slike skilt har stor slitasjeevne under alle værforhold.

 

 

Bestemt & unikt typesnitt

Skiltformen, sammen med den koboltblå emaljen og hvit tekst i et bestemt typesnitt, er et innarbeidet designprodukt som ikke kan kopieres av andre. Ingen kan utvirke et slikt skilt til private eller kommersielle formål.