Blå skilt i hele landet

Ved å bruke de blå skiltene i hele landet, skapes en gjenkjennelighet som gir trygghet for at det er de samme kvalitetskriterier som er lagt til grunn for utvelgelse av objektet og formuleringene.